Jouw online privacy.

Privacy Statement Lilytel mei 2021

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hanteert Lilytel B.V. een strikt beleid omtrent het beheer en de verwerking van persoonsgegevens.

 • Wij verwerken en/of beheren uitsluitend gegevens op rechtstreeks verzoek van de klant en/of de netwerkprovider
 • Wij gebruiken gegevens uitsluitend voor het doel, waarvoor ze met ons gedeeld zijn
 • Dit betreft uitsluitend de absoluut noodzakelijke gegevens
 • Voor het beheer van mobiele aansluitingen van klanten bewaren wij per aansluiting het volgende:
  1. het mobiele nummer
  2. Indien gewenst door de klant: aangevuld met de naam van de gebruiker
  3. Indien gewenst door de klant: aangevuld met het emailadres van de gebruiker i.v.m. het toezenden van verbruiksrapportage
 • Persoonlijke gebruiksgegevens kunnen uitsluitend worden ingezien en gedownload na persoonlijke inlog
 • Wij delen alleen gegevens met externe partijen om onze diensten te kunnen verlenen en onze operationele activiteiten mogelijk te maken, of wanneer dit wettelijk verplicht is.

 

Lilytel B.V. draagt zorg voor een juiste en continue gecontroleerde beveiliging van de verstrekte gegevens.